Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Tilburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. Dit in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website 'aan de slag met je huis' die valt binnen de werkingssfeer van tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De volledige toegankelijkheidsverklaring is in te zien via Toegankelijkheidsverklaring aandeslagmetjehuis.nl 
 

Waarmerk drempelvrij

Stichting drempelvrij.nl verklaart dat de website aandeslagmetjehuis.nl van de Gemeente Tilburg op grond van de inspectie door Technobility het groene Waarmerk drempelvrij met 2 sterren mag voeren.

Op het moment van inspectie voldoet de website www.aandeslagmetjehuis.nl
aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1, niveau AA. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Het volledige certificaat is in te zien via de website van Technobility.