logo Skeleton site Skeleton site

Warmtescan

De gemeente wil dat Tilburg en de omliggende dorpen ook in de toekomst een fijne en gezonde plek zijn om te wonen. We werken daarom aan het verminderen van het energieverbruik, zodat de stad stapje voor stapje energieneutraal wordt. Om het warmteverlies van woningen in inzichtelijk te maken, worden er van meer dan 1000 woningen in Udenhout warmtefoto's gemaakt.

Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. Je verlaagt de energierekening en verhoogt het wooncomfort, als je warmteverlies tegengaat door te isoleren. Hoeveel en welke besparingsmogelijkheden jouw gevel heeft, kan inzichtelijk worden gemaakt door middel van een thermografische warmtefoto. De voorgevel van de woning wordt vanaf de straat gescand door het gespecialiseerde bedrijf Sobolt. De camera ziet waar aan de buitenkant van het huis warmte lekt. Personen of warmtebronnen in huis zijn niet zichtbaar.   

Samenwerking met energiecoöperatie

Voor deze actie werkt de gemeente samen met energiecoöperatie Udenhout. Bewoners ontvangen de  foto en een bijbehorend isolatie-advies. 

Eerste scan in 2021

Voor de eerste warmtescan is Udenhout geselecteerd om in de wijken de Kuil (met 400 woningen) en Zeshoeven (met 730 woningen) aan de slag te gaan. Huiseigenaren ontvangen eind december een bewonersbrief waarin ze worden geïnformeerd over het proces.