logo Skeleton site Skeleton site

Drukte bij Tilburgse Omgevings-commissie

08 april 2022

Er wordt druk gebouwd in Tilburg. In 2021 passeerden ruim 1800 plannen de overlegtafel van de Omgevingscommissie. Van ontwerpen voor de openbare ruimte en stedenbouwkundige studies tot aan in detail uitgewerkte bouwplannen.  

De ingang van de Lochal. Deze foto staat op de kaft van het jaarverslag van de omgevingscommissie

De commissieleden adviseerden over de kwaliteit van de verschillende ontwerpen. Er werd gesproken met ruim honderd initiatiefnemers die hun plannen kwamen toelichten en vervolgens aan de slag gingen met de vragen of opmerkingen van de commissie. Ontwerpen werden bijgesteld, aangepast en verbeterd. De eindadviezen van de Omgevingscommissie werden allemaal overgenomen door het college. 

Minder ruimte, meer vraag

De druk is hoog, want de woningnood neemt toe en de ruimte om te bouwen wordt steeds schaarser. Daardoor wordt het ontwerp van de nieuwe gebouwen steeds belangrijker. De nieuwe gebouwen moeten goed passen bij de bestaande omgeving, maar ook bij de ambities om duurzaam te bouwen en meer groen toe te voegen in de stad. Op al deze gebieden moet de kwaliteit op orde zijn en daarbij speelt de Omgevingscommissie een belangrijke rol. Zij toetst de ruimtelijke kwaliteit van ontwerpen en de inpassing in de omgeving. 

De Omgevingscommissie bestaat uit 6 onafhankelijke, externe deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur, monumentenzorg en cultuurhistorie. De commissie gaat zo vroeg mogelijk in gesprek met initiatiefnemers en brengt uiteindelijk een integraal advies uit aan het college. De commissie adviseert, het college beslist over de aanvragen. 

Voorzitter Chris VanderHeyden; “Ook het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt. Projecten zoals Smariuskade, Koningwei, de Parkwachter in het Spoorpark en Stappegoor zijn prachtige voorbeelden waarin intensief gestudeerd is op een goede inpassing van bouwplannen en het toevoegen van nieuw elan. Deze manier van werken heeft zijn vruchten afgeworpen. Wij hopen deze ambitieuze manier van samenwerken ook in de komende jaren voort te zetten. Tilburg wordt er alleen maar mooier van”.